Valkyria
Valkyrior var de kvinnor som Oden sände ut för att välja vilka som skulle segra eller dö på slagfälten. De serverade även de fallna krigarna mjöd i Valhall.
Namn på några av Valkyriorna
Brynhild
Valkyriornas ledare.
Blev straffad av Oden för lydnadsbrott men räddades av Sigurd Fafnesbare.
Gondul, Hild & Skogul
De tre förnämsta Valkyriorna i Asgård.
Deras uppgift var att peka ut de män värdiga att komma till Valhall.
Gondul förknippades med stridsmagi och hennes namn betyder 'trollstavsbärerska'.
Hild personifierade det oförsonliga kriget och hennes namn betyder 'kamp'.
Skogul betyder 'skymningsstjärna'.
Mist & Rist
Odens tjänarinnor.
Deras uppgift var att servera enhärjarna i Valhall mjöd från geten Heidrun.
Mist betyder 'dimma' och Rist betyder 'spjutkasterska'.
Herfjötur & Hlökk
Red på Odens uppdrag ofta ned till Midgård och valde ut de män värdiga att komma
till Valhall, där de sedan också serverade mjöd.
Herfjötur betyder 'härfjätterska' och Hlökk betyder 'stridsnamn'.
Skuld
Nödvändigheten.
Döds och framtidens norna.
Nornan och Valkyrian Skuld står högst av alla Valkyrior. Med de andra nornorna satt
hon och spann fram människornas öde.
Skuld betyder 'framtid'.
Trud
Dotter till Tor.
Trud betyder 'styrka'.
Gno, Gunn & Sigfrida
var några fler Valkyrior.

Copyright © 2010-2018 Valkyria MC
Website design and production is Copyright © 2010-2018 Indecta AB